Kontakt

Elektroustroj d.o.o.

Adresa ureda: Zagrebačka cesta 145f, 10000 Zagreb
Adresa sjedišta: Bistranska 72, 10298 Donja Bistra

OIB: 57494857933

info@elektroustroj.hr

Tel: 099 8153 000

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00h